تصویرسازی‌های تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن

[ad_1]

برترین‌ها: بسیاری از هنرمندان موضوعات مختلف را در آثارشان مطرح می‌کنند و باعث می‌شوند بینندگانشان مشکلات را از زاویه جدیدی ببینند و به آن فکر کنند. استیون اشمیتز تصویرگر سوئیسی است. او از رنگ‌ها، اشکال، توهم‌های بصری و گاهی جناس‌های بصری برای بیان داستان‌های پیچیده در یک تصویر استفاده می‌کند. بیشتر تصاویر او حس سورئال دارند و واقعیتی را در خود پنهان کرده اند. آثار او را در این مطلب ببینید.

خطا کردن رمز موفقیت است

 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
عشق بی قید و شرط پدر و دختر
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
سوء استفاده جنسی در نیرو‌های مسلح
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
پیدا کردن حیات فرازمینی
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
ترمیم رابطه
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
شستشوی مغزی
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
نوسانات خلقی
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
خیانت
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
اختلاف عقاید
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
آزار روانی در رابطه

تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
ازدواج اشتباه
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
تئوری‌های اضافی و به درد نخورد که در دانشگاه یاد می‌گیریم
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
زنانی که به خاطر پول مردان را فریب می‎‌دهند
 
تصویرسازی های صادقانه و تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
جرایم اینترنتی
 
تصویرسازی‌های تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
سلبریتی‌های اینترنتی
 
تصویرسازی‌های تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
مشکلات
 
تصویرسازی‌های تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
ایمنی کارگران
 
تصویرسازی‌های تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
اخراج غیرقانونی
 
تصویرسازی‌های تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن
طلاق عاطفی
 
تصویرسازی‌های تفکربرانگیز درباره زندگی مدرن

[ad_2]

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید