تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

[ad_1]

ایرنا: تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره احکام قضایی صادره علیه تعدادی از دانشجویان دستگیر شده امروز (سه شنبه) هم برگزار شد.

تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تداوم اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

[ad_2]

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید